tirsdag 20. november 2007

ISAF sitter med dårlige kort..

Etter skammens dag i Estoril får ISAF mye pepper. 4200 underskrifter og kommentarer som ikke levner ISAF Council mye tiltro bare i løpet av en uke sier sitt. Alt fra olympiske medaljevinnere i flere klasser, kjente havseilere og vanlige seilere har vært med på å legge tyngde bak henstillingen til IOC om at de må ta med en flerskrogsbåt.

http://www.ipetitions.com/petition/multihullinolympics/index.html

Nå har flere begynt å titte på regelverk fra IOC og grunnlaget for seiling som olympisk sport. IOC har sagt klart fra om at de ikke tillater vektinndeling i deltakende grener, utenom kampsportene og vektløfting. Å ha med Laser som herrejolle og Finnjolle for tyngre herrer er derfor ikke noe IOC vil like, selv om IOC presidenten er tidligere Finnjolleseiler. I tillegg har IOC sagt fra om at de vil ha bedre medie apell fra seiling. Selv om tidligere ISAF President, Paul Henderson, sier at en båt er en båt uansett utforming, så er det innlysende at en skiff for damer og flerskrog er mer givende å se på enn de temmelig like herrejollene, eller kjølbåtene..
I tillegg har det australske seilforbundet nå gjort det klart, offentlig, at de ikke ønsker resultatet fra Estoril.
Det siste punktet som er med på å så tvil om ISAF er organiseringen av prosessen, som ble endret underveis, og hvilken rolle de såkalte "vice presidents" har i utvelgelsesprosessen. Disse 8 personene innen ISAF blir ikke styrt av noe medlemsland og fungerer mer eller mindre som løse kanoner i utvelgelsesprosessen etter min mening. Ihvertfall har det blitt sterk fokus på disse og organiseringen.
Tar man en titt på ISAF Council, er det ihvertfall klart at seiling er styrt av en samling gamlinger: http://isaf.org/555.php
Ikke rart at damene ikke får seile skiff i OL og at flerskrog blir for radikalt..

Ingen kommentarer: