torsdag 8. november 2007

En olympisk grøsser..

Avgjørelsen for hvilket utstyr som skal brukes i 2012 OL ser ut til å bli en skikkelig grøsser! Nå har "event committee" kommet med et forslag som skal masseres av ISAF Council og et vedtak fattes. Så lang ser det ut til at Star og Yngling er ute, mens flerskrog (Tornado) er inne. Men det ligger et sekundært forslag på bordet også. I dette forslaget balanseres antall klasser likt mellom menn og kvinner. Dvs. at det blir 5 klasser å seile i for menn og 5 for kvinner. I dag er det 5 for menn, 1 som er åpen for begge kjønn og 4 for kvinner. En klasse skal bort..
Går det "galt" i morgen under behandlingen i ISAF council, faller flerskrog ut, og vi ender opp med en klasse til for kvinnene.

Ingen kommentarer: