mandag 23. juni 2008

Travle tider..

Jeg har travle dager nå, så da blir bloggen desverre grovt forsømt.. Jeg kommer sterkere tilbake.

For kjølbåter retter seg opp igjen etter en velt

Eller gjør de nå det? Ref: http://www.arendals-tidende.no/nyhet.cfm?nyhetid=2864

Artikkelen sier ikke så mye om båten som veltet og om hva som skjedde, men det demonstrerer ganske bra at etterhvert som kjølbåtene blir mer ekstreme retter de seg ikke alltid opp igjen etter en velt..