søndag 15. april 2007

Prosjekt: Gennaker


Prosjekt "ny gennaker" går framover. I dag gjorde vi noen målinger på forlikskurve på vår gamle Gran Segel gennaker (Gran Segel i Malmø er verdensledende på gennakere til Tornado klassen). Målingen gjøres ved å første brette forliket tilbake over seilet, og så brette det fram igjen. Tanken er at den underste bretten skal skape en rett linje, så glattes duken ut og forliket legges mot den rette linjen. Da kan man måle og se hvordan kurven ser ut. Lett i teorien, ikke fullt så lett i praksis, men vi fikk det til greit nok. Lærerikt var det ihvertfall.
I tillegg har vi i dag jobbet en del med spiler til fokken, for å få de til å stå slik vi vil. I hele fjor synes vi fokken var for flat med tilhørende dårlig fart på kryssen i lite og medium vind. I mye vind var den helt flott og dro som bare det. Nå har vi vært framme med høvelen og tilpasset spilene slik at de bøyer seg tidligere. Vi har også gjort de progressivt smalere fra 40% lengde og framover slik at de passer seilet bedre. Dette har vi tro på skal gi relativt store utslag på kryssegenskapene! At vi har rettet masten litt mer opp enn fjoråret har vi også tro på at skal gi gode utslag for farten på kryss. Spennende tider, måtte vi bare få litt mer tid på vannet snart (og Frode bli kvitt forkjølelsen sin).

Ingen kommentarer: