torsdag 27. september 2007

Pris på A-cat vinge, ikke US$50.000 men..

Ifølge Ben Hall "himself" som står bak prosjektet er ikke kostnaden for vingen han har bygd US$50.000, men US$2000. Det forandrer litt på regnestykkene, siden dette er knapt US$6-700 mer enn en et nytt A-cat seil koster. Selv om man skulle kjøpt vingen ferdig bygd til en pris på US$10.000 er det ikke mer enn hva en moderne A-cat mast, bom, seil, løpende og stående rigg samt blokker for skjøting ville ha kostet. Hvis vingen er nogenlunde holdbar og tåler en velt, skal det ikke så mange seilskift til før vingen begynner å bli god butikk for seilerne. Ifølge Ben er rigging og transport heller ikke noe problem. Han rigger båten for seiling i løpet av 30 minutter fra han parkerer hengeren. Riggen deles i to, og lagres i en boks under båten på hengeren.

Ben er en A-cat guru og livnærer seg ved bl.a. å bygge master til A-cat klassen. Han har bygd vingen selv etter et design fra Cogito laget (C-cat mestere). Ifølge Ben beløper materialkostnaden for komplett vinge seg til US$2000, og han har bygd hele vingen selv i kjelleren sin. Det tok ham 300 timer, men han regner med at han kan gjøre det igjen på 200 timer. Enda raskere ved produksjon og bruk av former, men han har ingen ambisjoner om det enda.

A-cat klassen har bokstavelig talt gjort buksene våte av skrekk bare ved synet av vingen. Forhåpentligvis legger panikken seg litt til VM som går om bare 6 uker.
A-cat er en utviklingsklasse med veldig åpne regler. Dette har resultert i så bra båter at mange uten interesse for utviklingsarbeidet har kjøpt båter for å seile og konkurrere innen klassen. Over tid vil en slik utvikling bety at det blir et ønske om å ikke tillate radikale endringer på båtene. Noe av det samme er bakgrunnen til Europajollen. Europajollen var en båt som ble utviklet i "International Moth" klassen som mange kjøpte seg fordi den var en rask båt. Etterhvert ble det så mange som hadde denne båten at de skilte seg ut som en en-type klasse for å slippe å være med på videreutviklingen. "International Moth" seiler i dag på hydrofoiler, og er adskillige hakk hvassere enn Europajollen etter min mening.

Ingen kommentarer: