lørdag 24. mars 2007

Når det regner så høljer det..

Først kom forslaget fra US Sailing om å utelate flerskrogsseiling og brettseiling fra OL. Nå kommer det melding fra Marstrøm om at de første 300 Tornado karbon mastene kan dele seg ved mastefoten hvis man bruker "excessive or extreme downhaul and rig settings". De går videre med å si at alt over 8:1 utveksling på nedhal for storseil er å regne som ekstremt?
Jeg var motstander av karbon mastene fra dag en. Tornadoen trenger ikke karbon mast for å henge med fartsmessig, og man trenger ikke karbon mast for å rette båten igjen. I mine øyne var dette en unødvendig utgift å legge på seilere som ville henge med mot toppen, eller trodde de trengte en karbon mast for å henge med i toppen. De argumentene som ble lagt til grunn var sikkerhet (retting etter velt), spare kostnader fordi topp-seilerne hadde brukket en del alu master og slå et slag for Tornadoens en-type karakteristikk. Det ble sagt at mastene skulle være så godt som umulige å modifisere, og at det ikke skulle være behov for flere modeller ettersom feil ble oppdaget. Marstrøms mast skulle være 100% utprøvd og med sin overlegne kvalitet, kunnskapsnivå og kvalitetskontroll ville det ikke bli behov for endringer/forbedringer.
Hvis man modifiserer masten etter Marstrøms anbefaling, vil den fortsatt måle inn? Og hvordan vet vi at Marstrøm ikke har gjort andre modifiseringer på senere modeller? En bøyningstest og "in-house" sertifisering er ikke alt.

Ref: http://www.marstrom.com/prices2007.asp

Ingen kommentarer: