onsdag 19. mars 2008

Et demokratisk problem?

ISAF holder på sin taktikk med å prøve å overse alle forsøk på å ta opp avgjørelsen på hvilke båter/klasser vi får se i OL 2012. Såvidt det vites er det nå 15 land fra flere kontinenter som har sendt brev til ISAF med ønske om gjenopptakelse. Det er forsåvidt ikke overraskende, det som er det demokratiske problemet er at ISAF Executive Committee ved Jerome Pels er raskt ute med å forsvare sitt standpunkt når de kan slå noen i hodet, men svarer ikke når de har et forklaringsproblem. ISAF er helt klart en politisk organisasjon hvor taktikkeri er viktigere enn seiling.

I samme stil har ledelsen i US Sailing tråkket seg langt ut i hengemyra. Som kjent har ledelsen US Sailing en preferanse for kjølbåter ut fra hvor mye sponsorpenger de tror de kan dra inn sammenlignet med flerskrogsbåter. Altså handler det ikke direkte om medaljer i OL eller å jobbe for seilsporten, men rene inntekter.
Siste nytt på den fronten er at "US Sailing House of Delegates" enstemmig har bedt ledelsen i US Sailing om å jobbe for å få med en flerskrogsbåt i OL 2012 ved å få omgjort resultatet fra Estoril. For å si det på norsk, så har altså de samlede representantene for medlemsmassen i USAs seilforbundt bedt ledelsen om å jobbe for å få med en flerskrogsbåt. "Board of directors", eller styret som det blir på norsk, har avvist henvendelsen.. Et demokratisk problem.

Ingen kommentarer: